Pályázati lehetőségek

ALMA Pályázati felhívás

Referencia források:

• Felvétel: youtube
• ESFA felhívás: link
• ALMA: link
• Marketing videó: youtube


Határidő
2023. március 15. 17:00 (brüsszeli idő)

Pályázati link
https://www.esf.lt/en/esf-social-innovation-initiative/esf-social-innovation-alma-call/call-documents/1087

A felhívása dokumentumai
https://www.esf.lt/data/public/uploads/2023/01/alma-call-conditions-v3.pdf

A felhívás célja
Az ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) felhívás valójában egy kezdeményezés, ami elősegíti a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi szerepvállalását, támogatja a folyamat előkészítését és megvalósítását.

A felhívás részletei
Az ALMA (Aim-Learn-Master-Achieve) felhívás valójában egy kezdeményezés, ami elősegíti a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi szerepvállalását, támogatja a folyamat előkészítését és megvalósítását.
A támogatás célja az, hogy célcsoport a társadalomba történő beilleszkedésének segítése, a munkaerőpiaci navigálása. Ennek elérése érdekében, azon túl, hogy a projekt támogatja a résztvevők hazai oktatását, szakképzését vagy foglalkoztatását, amit egy másik uniós országban szerzett munkából származó tanulási tapasztalattal kombinálják. A projekt minden szakaszában egyéni coaching és tanácsadás lesz elérhető.
Az ALMA célja nemcsak a résztvevő fiatalok készségeinek, tudásának és tapasztalatainak fejlesztése, de önbizalmuk növelése is. Az ALMA tulajdonképpen egy proaktív befogadási kezdeményezés, ami személyre szabott intézkedéscsomagok végrehajtásával erősíti a NEET-fiatalokat helyét a világban. Az ALMA biztosítja a hazai tanácsadást, és felügyeli a másik EU-tagállamban végzett munkával kapcsolatos tanulási folyamatot. A program végcélja a résztvevők támogatása hazájuk társadalmába és munkaerőpiacába történő visszailleszkedését.
Az ALMA természetszerűen a küldő és fogadó szervezetek közötti partnerségeken és szoros együttműködésen keresztül valósul meg. (Az együttműködés tömöríthet: állami és magán foglalkoztatási szolgálatokat, szociális szolgáltatásokat, képzési szolgáltatókat, ifjúsági szervezeteket és más, a résztvevők kiválasztásában részt vevő szervezeteket.)
A felhívás hozzájárul a készségek európai évének (2023) célkitűzéseihez is. Az ALMA elősegíti azon készségek terjesztését, amik képessé teszik a fiatalokat arra, hogy sikeresen eligazodjanak a munkaerő-piaci klímában és teljes értékű tagjává váljanak a társadalomnak.
Ez a felhívás egy kiváló lehetőség minden potenciális pályázó számára, hogy saját értékeiket hozzáadva részt vehessenek az ALMA céljainak megvalósításában, illetve teszteljék a bevezetés előtt álló új intézkedéseket a gyakorlatban. Nem utolsó sorban az ALMA hozzájárul a nemzeti és transznacionális hosszútávú partnerségi kapcsolatok kiépítésében.
Bármelyik uniós tagállam végrehajtó-szervezetének lehetősége van tesztelni az ALMA programot. Akkor is pályázhatnak, ha már térségben (ESZA+ felügyelet alatt) az ALMA már valamilyen formában jelen van és működik.
Az ALMA az ESFA (Európai Szociális Alap litvániai ügynöksége) irányítja, amelyet az Európai Bizottság bízott meg koordináló/végrehajtó hatóságnak.

Finanszírozható tevékenységek
A felhívás két szakaszban finanszírozhat tevékenységeket:
1) Indítási szakasz (4 hónap)
 Partnerségek kiépítése és a szereplők szerepének meghatározása egy tagállamon/régión belül.
 Transznacionális partnerségek kialakítása legalább egy fogadó tagállam érintett szereplőivel.

2) Megvalósítási szakasz (14 hónap)
 Felkészítés: NEET-fiatalok kiválasztása és mobilitásra való felkészítése.
 A fiatalok mobilitása (2–6 hónapos szakmai gyakorlat, szállás, szabadidős tevékenységek stb.). Legalább 2 db 8–12 fős fiatalokból álló csoportot kell delegálni egy másik tagállamba történő kihelyezésre.
 Nyomon követés a fiatalokkal külföldi tartózkodásuk után, beleértve a tanácsadást, szakmai útmutatást stb.
 A „Levont tanulságok és jövőbeli tervek” zárójelentés elkészítése (beleértve a projekt eredményeinek és hatásának elemzését, a tanulságokat, ajánlásokat és jövőbeli terveket).
 A tapasztalatok és a legjobb gyakorlatok terjesztése.

Jogosultak köre
Az ALMA felhívásra az EU valamelyik tagállamában regisztrált jogi személyek (állami vagy nem-állami szervezetek) vehetnek részt. A jelen Felhívás keretében csak küldő szervezetként eljáró szervezetek nyújthatnak be Pályázatot, és minden résztvevővel kapcsolatos költséget a küldő szervezet visel.

Konzorcium összetétele
Partnerség nemzeti szinten
Javasoljuk, hogy különböző szakmai profilú nemzeti partnereket vonjanak be a szükséges kapacitás és szakértelem biztosítása érdekében, ideértve a kísérleti projekt hatásának demonstrálására való képességet is (például kutatóintézet, társadalmi hatásmérésben múlttal rendelkező entitás stb.). Ez különösen fontos a munkaerő-piaci integráció részeként a toborzás és a nyomon követés szakaszában.
A jelen Felhívásban részt venni szándékozó valamennyi lehetséges Pályázó Kedvezményezettként vagy Partnerként szerepelhet az irányító hatóság vagy a közreműködő szervezet között.

A lehetséges kedvezményezettek és partnerek a következők:
1) civil szervezetek/harmadik szektorbeli/önkéntes/ifjúsági non-profit szervezetek,
2) helyi hatóságok és önkormányzatok,
3) munkaügyi központok, állami foglalkoztatási szolgálatok (ÁFSZ), munkaközvetítő ügynökségek,
4) iskolák,
5) szakoktatási és szakképzési szolgáltatók,
6) cégek, szociális partnerek, munkaerő-piaci érdekképviseleti testületek, ideértve a kereskedelmi kamarákat és egyéb szakmai szövetségeket,
7) a készségek érvényesítéséért felelős ügynökségek,
8) az egész életen át tartó tanulással foglalkozó kutatóközpontok és szervezetek,
9) az érintettek egyesületei és képviselői
10) az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó útmutatás, tanácsadás és információs szolgáltatások

Transznacionális partnerek
E felhívás értelmében minden projektnek létre kell hoznia egy operatív partnerséget - legalább egy másik tagállamból származó partnerrel. Ha ez a pályázat benyújtásának időpontjáig nem valósul meg, akkor engedélyezett a pályázó számára a transznacionális partnerség az indulási szakaszig történő véglegesítése. Az ESFA létrehozott, kifejezetten erre a célra egy Partnerkereső adatbázist, amely megkönnyíti a transznacionális partnerek keresését. Ez az adatbázis természetesen tartalmazza a mobilitási program keretében kiválasztott összes projektüzemeltetőt.
Az ALMA résztvevőinek fogadása iránt érdeklődő cégek felkutatása és kiválasztása elengedhetetlen a fogadó országban, a cégek és a résztvevők összeegyeztetése pedig szoros együttműködést igényel a küldő és fogadó ország partnerei között.

Projektidőtartam
18 hónap

Költségvetés
Az egyedi támogatások indikatív költségvetése projektenként 300 000 EUR és 650 000 EUR között van, ami a projekt teljes költségvetésének legfeljebb 80%-át teszi ki. A legalább 20 %-os társfinanszírozásnak tehát a Kedvezményezett saját forrásaiból kell származnia.

Támogatás
A felhívással kapcsolatos kérdések megválaszolása: ALMA@esf.lt
 

Kapcsolat

Telefon +3615503550

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - 2023