Pályázati lehetőségek

EURES Szociális partnerek együttműködésére Pályázati felhívás

Határidő: 2023. május 3. 17:00 brüsszeli idő szerint

URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2023-eures-cbc-socp

Dokumentum elérhetősége: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2023/call-fiche_esf-2023-eures-cbc_en.pdf


Kulcsmondat:

Ez a felhívás az európai szociális partnerek tevékenységeinek koordinálását támogatja az EURES hálózaton belül.


Összefoglaló:

A felhívás célja a munkavállalók EU-n belüli mobilitásának elősegítése, a foglalkoztatási lehetőségek fellendítése, valamint az EURES-rendelet végrehajtásának támogatása. A felhívás végső célja az álláskeresési, elhelyezkedési és toborzási folyamat méltányos alapon történő elősegítése. A felhívó fél a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottság, ami megfigyelőként felügyeli az európai szociális partnerszervezetek tevékenységeit. Feladatuk továbbá, hogy tájékoztassák, koordinálják és elősegítsék tagszervezeteik közötti EU-n belüli munkaerő-mobilitást, valamint biztosítsák, hogy azok a tagszervezetek, amelyek szintén részesei az EURES-hálózatnak, igazodjanak az EURES célkitűzéseihez, és/vagy EURES-tagokká vagy a nemzeti EURES-koordinációs irodák által felvett partnerekké váljanak.


Támogatott tevékenységek

Az e témakörbe tartozó pályázatoknak támogatniuk kell az alábbi tevékenységek legalább egyikét:

(1) Az EURES láthatóságának és ismertségének javítása, az EURES kommunikációs stratégiájával összhangban. A kampánynak egyértelmű céljának kell lennie az EURES-portál és -hálózat által kínált szolgáltatások használatának növelése

(2) Együttműködni más szervezetekkel az EURES-hez kapcsolódó tevékenységekben; például toborzási események.

(3) A szociális partnerek szervezetei által a mobil- és határon átnyúló munkavállalók számára nyújtott ügyfélszolgálatok javítása, szem előtt tartva a bevált, jó gyakorlatokat és az EURES-tagok és -partnerek felvételi rendszerével kapcsolatos fejlesztéseket.

Ezen túlmenően teljesíthető, de nem kötelező tevékenységek:

(4) Az EU-n belüli munkaerő-mobilitáshoz, az EURES-hez, a határokon átnyúló partnerségekhez és az e területen folytatott együttműködéshez kapcsolódó érdekelt feleket kiszolgáló rendezvények szervezése. Érdekelt fél: munkaadószervezetek, szakszervezetek, az állami és magán foglalkoztatók, valamint a kapcsolódó hatóságok képviselőinek meghívása. Célja, az időszaki adatok, megállapítások és ajánlások prezentálása.

(5) A bevált gyakorlatok cseréjének és a kölcsönös tanulásnak a támogatása az álláskeresők és munkaadók számára nyújtott új vagy jobb szolgáltatások kidolgozásával kapcsolatban, amelyeket szociális partnerek vagy más szervezetek nyújtanak az EURES-rendelet V. fejezetével összefüggésben.

(6) Munkaerő-toborzási segítségnyújtás álláskeresőknek és munkáltatóknak, például:

• Munkavállalók toborzása és munkaadók felkeresése.

• Megfelelő álláslehetőségek vagy önéletrajzok kiszűrése.

• Segítségnyújtás önéletrajzok, álláspályázatok és állásajánlatok elkészítésében.

• Célorientált önéletrajzok elkészítése a célzott álláslehetőségre

(7) Útmutatást és tájékoztatást nyújtani a potenciális mobil-álláskeresőknek és munkaadóiknak a következőkről:

• élet- és munkakörülményekre, beleértve a társadalombiztosításra, az adózásra, a munkajogra és a foglalkoztatással kapcsolatos közigazgatási eljárásokra vonatkozó általános információkat.

• tanulószerződéses gyakorlati képzések, szakmai gyakorlatok, valamint a szakoktatáshoz és képzéshez való hozzáférés.

(8) Részvétel az EURES határokon átnyúló partnerségeinek koordinációs értekezletein. Jogosultság Ahhoz, hogy jogosultak legyenek, a pályázóknak: jogi személynek (állami vagy magánszervezetek) kell lennie. Az entitásnak kötelezően a támogatható országok valamelyikében kell rendelkeznie székhellyel; azaz:

o EU-tagállamok

o EU-n kívüli országok: EGT-országok az ESZA+ rendelet 29. cikkének megfelelően

A fent említett országok alkalmazandó nemzeti joga szerinti jogi személyiséggel nem rendelkező szociális partnerszervezetek is támogathatók, amennyiben teljesülnek a költségvetési rendelet erre vonatkozó feltételei (a költségvetési rendelet 197. cikke (2) bekezdésének c) pontja).

A pályázóknak (egyetlen pályázónak vagy vezető és társpályázóknak) európai szinten elismert és letelepedett szociális partnereknek kell lenniük, akik képviseltetik magukat a munkavállalók szabad mozgásával foglalkozó tanácsadó bizottságban, azaz:

Az Európai Szakszervezeti Szövetség (ETUC)

• Az Európai Vállalkozások Szövetsége (BUSINESSEUROPE)

• Kézműves, Kis- és Középvállalkozások Európai Szövetsége (SMEunited)

• Közszolgáltatásokat és általános érdekű szolgáltatásokat nyújtó Munkaadók és Vállalkozások Európai Központja (CEEP)


Konzorcium összetétele: A pályázatokat konzorcium is benyújthatja, de az egyéni pályázók (egyszeri kedvezményezettek) is pályázhatnak.

Időtartam: A projektek időtartama általában 24 hónap (kellően indokolt esetben és módosítással meghosszabbítható).

Költségvetés: A rendelkezésre álló felhívás kerete 12 000 000 EUR. Ez a keret legfeljebb 20%-kal növelhető. A Bizottság 10–15 pályázat finanszírozásával számol.


 

Kapcsolat

Telefon +3615503550

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - 2023