Pályázati lehetőségek

EURES határokon átnyúló partnerségek Pályázati felhívás

Határidő: 2023. május 3. 17:00 brüsszeli idő szerint

URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2023-eures-cbp-ecp

Dokumentum elérhetősége: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2023/call-fiche_esf-2023-eures-cbc_en.pdf

Kulcsmondat:

Ez a felhívás támogatja a határokon átnyúló, szomszédos régiókban dolgozó munkavállalók méltányos mobilitását, különösen azokat a határokon átnyúló partnerségeket, amelyek átfogó EURES-szolgáltatásokat kínálnak.

Összefoglaló:

Célja a munkavállalók EU-n belüli munkaerő-mobilitásának elősegítése, a foglalkoztatási lehetőségek fellendítése, valamint az EURES-rendelet végrehajtásának támogatása. A felhívás végső célja az álláskeresési, elhelyezkedési és toborzási folyamat méltányos alapon történő elősegítése. A pályázóknak be kell tartaniuk az e dokumentumokban meghatározott szabályokat, szabványokat és eljárásokat, például az ingyenes álláskeresési szolgáltatásnak az elvét; az állásajánlatokat és az önéletrajzokat az EURES-portál egységes rendszerének megfelelően kell megadni; valamint tájékoztatást kell adniuk a Nemzeti Koordinációs Iroda részére, a programozási és jelentéstételi ciklushoz, és tevékenységükről a határokon átnyúló partnerségek teljesítménymérési rendszerén keresztül kell beszámolniuk..

Finanszírozható tevékenységek

(1) Toborzási segítségnyújtás a partnerségben részt vevő szervezetek munkatársain keresztül, határ menti álláskeresőknek és munkáltatóknak, mint pl.:

• Munkavállalók toborzása és munkaadók felkeresése.

• Megfelelő álláslehetőségek vagy önéletrajzok kiszűrése.

• Segítségnyújtás önéletrajzok, álláspályázatok és állásajánlatok elkészítésében.

• Célorientált önéletrajzok elkészítése a célzott álláslehetőségre

(2) A partnerség által lefedett területre vonatkozó iránymutatás és információ nyújtása a következőkről:

• élet- és munkakörülményekre, beleértve a társadalombiztosításra, az adózásra, a munkajogra és a foglalkoztatással kapcsolatos közigazgatási eljárásokra vonatkozó általános információkat.

• tanulószerződéses gyakorlati képzések, szakmai gyakorlatok, valamint a szakoktatáshoz és képzéshez való hozzáférés.

(3) Az EURES kommunikációs stratégiájával összhangban nyújtott információk és szolgáltatások reklámozása.

(4) Az elhelyezkedési eredmények és a „vevői” elégedettség nyomon követése.

(5) Hozzájárulás az állásajánlatok és önéletrajzok adatbázisának növeléséhez az EURES portálon, együttműködve az dedikált tisztviselővel.

Kik pályázhatnak? Pályázásra jogosult entitásnak számítanak a(z):

• jogi személyek (állami vagy magánszervezetek)

• támogatható országban székhellyel rendelkezők, azaz:

o EU-tagállamok

o EU-n kívüli országok: EGT-országok az ESZA+ rendelet 29. cikkének megfelelően

A fent említett országok alkalmazandó nemzeti joga szerint jogi személyiséggel nem rendelkező szociális partnerszervezetek is támogathatók, amennyiben teljesülnek a költségvetési rendelet erre vonatkozó feltételei (a költségvetési rendelet 197. cikke (2) bekezdésének c) pontja).

A pályázói jogosultsághoz a konzorciumot vezető pályázónak a következőnek kell lennie:

• (EU) 2016/589 rendelettel összhangban kijelölt illetékes Nemzeti EURES Koordinációs Iroda( k), ill.

• a Nemzeti Koordinációs Iroda jóváhagyásával érintett régiók EURES- tagja( i) vagy partnerei

A jogosultsághoz a többi pályázónak az alábbiakban felsorolt kategóriák egyikébe kell tartoznia:

• EURES-tagok vagy partnerek

• szociális partnerszervezetek európai, nemzeti vagy regionális szinten

• Állami vagy magán foglalkoztatási szolgálatok

• Harmadik szektor szervezetei

• Az EU/EGT munkaerőpiacán aktív egyéb érintett szereplők, beleértve az európai területi együttműködési csoportosulásokat

Konzorcium összetétele: Csak konzorciumok támogathatók. A pályázatokat olyan konzorciumnak kell benyújtania, amely regionális, helyi és adott esetben nemzeti szintű foglalkoztatási szolgálatokat foglal magába; szociális partnerek szervezetei; és adott esetben legalább két szomszédos tagállam egyéb érdekelt felei.

Időtartam: A projektek időtartama általában 24 hónap (kellően indokolt esetben és módosítással meghosszabbítható).

Költségvetés: A rendelkezésre álló felhívás költségvetése 12 000 000 EUR. Ez a keret legfeljebb 20%-kal növelhető. A Bizottság 10–15 javaslat finanszírozására számít.


 

Kapcsolat

Telefon +3615503550

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - 2023