Pályázati lehetőségek

A hajléktalanság elleni küzdelem európai platformjának támogatása Pályázati felhívás

Határidő: 2023. június 6. 17:00, brüsszeli idő szerint


URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2023-epoch

Dokumentum elérhetősége: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2023/call-fiche_esf-2023-epoch_en.pdf


Kulcsmondat:

Ez a felhívás a hajléktalanság elleni küzdelem európai platform munkaprogramjának végrehajtását támogató tudás- és kapacitásépítési tevékenységeket támogatja.


Összefoglaló:

A Hajléktalanság Elleni Európai Platformot (a továbbiakban: Platform) a Lisszaboni Nyilatkozat indította el 2021 júniusában. A platform célja a vita előmozdítása, a kölcsönös tanulás elősegítése, az ismeretek bővítése és a monitoringrendszerek fejlesztése, valamint az együttműködés erősítése a programban érintett valamennyi szereplő között. a hajléktalanság számottevő csökkentése érdekében, még 2030 előtt.

A Platform 2022 februárjában elfogadott munkaprogramjával összhangban a tevékenységek 2024-től elősegítik a kapacitás- és tudásépítést a hajléktalanság és lakhatási kirekesztés terén:

• Tanulási eszközök, bizonyítékok és ismeretek biztosítása a hajléktalanság specifikus okairól és felszámolásáról, valamint a szakpolitikák és projektek tekintetében bevált gyakorlatok meghatározása;

• Az ismeretek és gyakorlatok megosztásának javítása, hogy tájékoztassák a politikai döntéshozókat és más beavatkozó szereplőket a tagállamokban az integrált hajléktalansági stratégiák nemzeti szintű kidolgozásáról.

A végső cél az, hogy konkrét eredményeket érjünk el a hajléktalanság elleni küzdelemben annak érdekében, hogy a hajléktalanság 2030-ra jelentősen csökkenjen az EU-ban.


Finanszírozható tevékenységek

Ez a támogatás olyan tevékenységeket finanszíroz, amelyek hozzájárulnak a fent említett célok, prioritások és kezdeményezések megvalósításához a hajléktalanság és lakhatási kirekesztés terén. A támogatott(ak) többek között elemző tevékenységeket, képzési és kapacitásépítési tevékenységeket, kölcsönös tanulást és a bevált gyakorlatok cseréjét, figyelemfelkeltő, tájékoztatási és terjesztési tevékenységeket hajtanak végre a hajléktalanság és lakhatási kirekesztés ellen, a Platform munkaprogramjával összhangban.

A pályázat továbbá a következőket foglalhatják magában:

• A Platform Munkaprogramjában szereplő különböző területekhez kapcsolódó tanulási eszközök kidolgozása, beleértve a „lakás az első” elvet;

• Bizonyítékok és ismeretek gyűjtése és elmélyítése a hajléktalanság és a lakhatási kirekesztés konkrét hatásairól;

• A szakpolitikák és projektek tekintetében bevált gyakorlatok azonosítása és bemutatása a Platform Europa weboldalán;

• Hajléktalansági projektek helyszíni látogatási programjainak kidolgozása és megvalósítása a Platform tagjai és más érdekelt felek számára;

• Képzési tevékenységek kidolgozása és lebonyolítása gyakorló szakemberek számára, beleértve a webináriumokat/szemináriumokat;

• A Platform tagjainak támogatása a hajléktalanság felszámolását célzó nemzetstratégiai dokumentumok kidolgozásában és elkészítésében.


Kik pályázhatnak?Az egyéni pályázóknak vagy konzorcium esetén a vezető pályázónak partnerségi keretmegállapodást (FPA) kell aláírniuk a 2022-2025 közötti időszakra az EU szintű szociális civil szervezeti hálózatokkal (ESF-2021-OG-NETW-NGO-FPA). Minden FPA aláíró csak egy pályázatban vehet részt.

Ahhoz, hogy jogosultak legyenek a pályázóknak:

+ legyen jogi személy (állami vagy magánszervezet)

+ az egyik támogatható országban letelepedett, azaz:

• EU-tagállamok

• EU-n kívüli országok: EGT-országok az ESZA+ rendelet 29. cikkének megfelelően


Konzorcium összetétele

Egyedülálló pályázók (egyedülálló kedvezményezettek) és konzorciumok pályázhatnak.

A koordinátornak/vezető pályázónak alá kell írnia egy partnerségi keretmegállapodást (FPA) a 2022-2025 közötti időszakra az uniós szintű szociális civil szervezeti hálózatokkal (ESF-2021-OG-NETW-NGO-FPA). Minden FPA aláíró csak egy pályázatban vehet részt.

Konzorcium esetén minden pályázónak a következő kategóriák valamelyikébe kell tartoznia:

• hatóságok;

• nemzetközi szervezetek (bejegyzett székhellyel a felhívásban részt vevő országokon belül és kívül egyaránt);

• nonprofit szervezetek (magán vagy állami);

• kutatóközpontok/intézetek;

• felsőoktatási intézmények (magán és állami);

• civil társadalmi szervezetek; vagy európai, nemzeti vagy regionális szintű szociális partnerszervezetek (a költségvetési rendelet 197. cikke (2) bekezdésének c) pontja értelmében jogi személyiséggel nem rendelkező szociális partnerszervezetek is támogathatók, feltéve, hogy a költségvetési rendelet erre vonatkozó feltételei teljesülnek) .


Időtartam: A projekteknek általában 24 hónapig kell tartaniuk (kellően indokolt és módosítás útján meghosszabbítható).

Költségvetés: A rendelkezésre álló felhívás költségvetése 740 000,00 EUR. Ez a költségvetés legfeljebb 20%-kal növelhető. A Bizottság 1 javaslat finanszírozását várja. A projekt költségvetése (maximális támogatási összeg) projektenként várhatóan 740 000,00 EUR.


 

Kapcsolat

Telefon +3615503550

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - 2023