Pályázati lehetőségek

Az európai nyugdíjkövetési szolgáltatás megvalósítása (ESF-2023-ETS)

Határidő: 2023. június 15. 17:00, brüsszeli idő szerint


URL: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/esf-2023-ets

Dokumentum elérhetősége: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/esf/wp-call/2023/call-fiche_esf-2023-ets_en.pdf


Kulcsmondat:


Ez a felhívás a határokon átnyúló nyugdíjkövetés digitális szolgáltatás keretében a szociális védelmi rendszerek modernizálását és digitalizálását támogatja, melynek célja, hogy egy központi európai platformon keresztül strukturált információkat nyújtson a nyugdíjellátásokról. Ez jelentős mértékben javíthatja a nyugdíjakkal kapcsolatos kommunikációt nemzeti szinten is.


Összefoglaló:

A felhívás fő célja a szabad mozgáshoz való jogukat gyakorló munkavállalók nyugdíjinformációkhoz való hozzáférésének megkönnyítése, hozzájárulva ezzel nyugdíjtudatosságukhoz és nyugdíjaik megfelelőségéhez. További cél a nemzeti nyugdíjrendszerek információszolgáltatási képességének támogatása, különösen egy másik országba költözött korábbi munkavállaló tekintetében a különböző tagállamok nyugdíjadatforrásaiból, lehetőleg a hivatalos nemzeti adatszolgáltatótól származó információk összegyűjtésével, és a felhasználó – mobil munkavállaló vagy állampolgár – számára átlátható módon történő bemutatásával.

A határokon átnyúló nyugdíjkövetési szolgáltatásokat non-profit alapon kell létrehozni, és a nyugdíjinformációkat ingyenesen kell a felhasználók rendelkezésére bocsátani.


Támogatott tevékenységek

A pályázat a következőket feladatok ellátását támogatja:

• Olyan online szolgáltatás kidolgozása és működtetése, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók (hazai és határon túli munkavállalók és állampolgárok) ingyenesen, felhasználóbarát formátumban, internetes portálon vagy alkalmazáson keresztül megkapják legalább a következő információkat:

o nyugdíjszolgáltatók adatbázisa keresési funkcióval, amely segít a mobil munkavállalóknak azonosítani korábbi nyugdíjszolgáltatóikat és kapcsolatba lépni velük, és a projektidőszak végére mind a 27 tagállamra kiterjedően;
o legalább öt–hét tagállam tekintetében az egyéni nyugdíjakkal kapcsolatos információk (például a különböző rendszerekben birtokolt nyugdíjjogosultságok aktuális értéke, adott esetben a nyugdíjjogosultságok előre jelzett értéke vagy a nyugdíjkorhatárhoz tartozó juttatási szint).

• Olyan megfelelő irányítási struktúra bevezetése és kialakítása, amely lehetővé teszi a szolgáltatás jövőbeli földrajzi kiterjesztését.
• A nyugdíjintézetek és az érintett intézetek hálózatának fejlesztése és bővítése, erősítve a határokon átnyúló nyomkövetési szolgáltatások további EU-tagállamokra való kiterjesztésére irányuló elkötelezettséget. A meglévő és az újonnan létrehozott nemzeti adatszolgáltatók ösztönzése a határokon átnyúló nyugdíjkövetésben való részvételre, többek között az adatmodellekre és szabványokra vonatkozó megállapodás előmozdítása révén.
• A határokon átnyúló nyomkövetési szolgáltatás tudatosítása a végfelhasználók, a nemzeti hatóságok, a szociális partnerek és az érdekelt felek szélesebb közössége körében.
• A szolgáltatás használatoának monitorozása és a végfelhasználók szemszögéből történő rendszeres rendszeresen értékelése.
• Stratégiát kidolgozása a határokon átnyúló nyomkövetési szolgáltatások hosszú távú fejlesztésére az EU-ban a jelen projekt időkeretén túl, beleértve a pénzügyi fenntarthatóság biztosítását is.

Ezeket a célokat fokozatosan, a projekt 5 éves ütemezése alatt kell megvalósítani, a következő mérföldköveknek megfelelően:

1. A Támogatási Szerződés aláírásától számított 36 hónapon belül:
• Az online szolgáltatás/webportál funkcionalitásának további fejlesztése, a nyugdíjszolgáltatói adatbázis kiterjesztése és kiegészítése legalább mind a 27 tagállamra;
• Hozzáférés biztosítása legalább három tagállam tekintetében az egyéni nyugdíjakkal kapcsolatos információkhoz (például a különböző rendszerekben birtokolt nyugdíjjogosultságok aktuális értéke, adott esetben a nyugdíjjogosultságok előre jelzett értéke vagy a nyugdíjkorhatárhoz tartozó juttatási szint).

2. A projektidőszak végére:
• Hozzáférés biztosítása legalább öt-hét tagállam tekintetében az egyéni nyugdíjakkal kapcsolatos információkhoz (például a különböző rendszerekben birtokolt nyugdíjjogosultságok aktuális értéke, adott esetben a nyugdíjjogosultságok előre jelzett értéke vagy a nyugdíjkorhatárhoz tartozó juttatási szint).


Kik pályázhatnak?

Ahhoz, hogy jogosultak legyenek a pályázó:
+ legyen jogi személy (állami vagy nonprofit magánszervezet)
+ az egyik támogatható országban letelepedett, azaz:
• EU-tagállamok
• EU-n kívüli országok: felsorolt EGT-országok és az ESZA+-hoz társult országok, illetve azok az országok, amelyeknél folyamatban van a társulás létrehozása és ahol a megállapodás a támogatás biztosítása előtt hatályba lép.

Konzorcium összetétele

Egyedülálló pályázók (egyedülálló kedvezményezettek) és konzorciumok pályázhatnak.
Mindkét esetben a pályázónak a következő kategóriák valamelyikébe kell tartoznia:
• közjogi szervek, beleértve a tagállami szervezeteket is; vagy
• nonprofit szervezetek;
A konzorciumnak legalább két nem kapcsolt szervezetből kell állnia.

Időtartam: A projektnek 54-60 hónapig kell tartania (kellően indokolt és módosítás útján meghosszabbítható).

Költségvetés: A rendelkezésre álló felhívás költségvetése 5 000 000,00 EUR. Ez a költségvetés legfeljebb 20%-kal növelhető. A Bizottság 1 javaslat finanszírozását várja.


 

Kapcsolat

Telefon +3615503550

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - 2023