Pályázati lehetőségek

EURES EGT EU-n kívüli országok együttműködése Pályázati felhívás

Határidő: 2023. május 3. 17:00 brüsszeli idő szerint


Kulcsmondat: A felhívás célja, hogy az EURES-szolgáltatásokon keresztül elérje és támogassa az EGT-országok álláskeresőit.

Összefoglaló:

A felhívás elsődleges célja a munkavállalók EU-n belüli munkaerő-mobilitásának elősegítése, a foglalkoztatási lehetőségek fellendítése, valamint az EURES-rendelet végrehajtásának támogatása, különös tekintettel az EGT-országokra. A felhívás másodlagos célja az álláskeresési, elhelyezkedési és toborzási folyamat méltányos alapon történő elősegítése és támogatása. A pályázat támogatja az EU-n belüli munkaerő-mobilitás elősegítéséről szóló uniós jog végrehajtását és az EURES-hálózat munkáját az EGT-országokban.


Finanszírozandó tevékenységek

Az e témakörbe tartozó pályázatoknak támogatniuk kell az összes alábbi tevékenységet:

(1) Toborzási segítségnyújtás az EURES-tanácsadókon és az EGT foglalkoztatási szolgálatainak egyéb munkatársain keresztül álláskeresőknek és munkáltatóknak, például:

• Munkavállalók toborzása és munkaadók felkeresése.

• Megfelelő álláslehetőségek vagy önéletrajzok kiszűrése.

• Segítségnyújtás önéletrajzok, álláspályázatok és állásajánlatok elkészítésében.

• Célorientált önéletrajzok elkészítése a célzott álláslehetőségre

(2) Útmutatást és tájékoztatást nyújtani a potenciális mobil-álláskeresőknek és munkáltatóiknak az alábbiakról:

• élet- és munkakörülményekre, beleértve a társadalombiztosításra, az adózásra, a munkajogra és a foglalkoztatással kapcsolatos közigazgatási eljárásokra vonatkozó általános információkat.

• tanulószerződéses gyakorlati képzések, szakmai gyakorlatok, valamint a szakoktatáshoz és képzéshez való hozzáférés.

(3) Az EURES láthatóságának és ismertségének javítása, az EURES kommunikációs stratégiájával összhangban. A kampánynak egyértelmű céljának kell lennie az EURES-portál és -hálózat által kínált szolgáltatások használatának növelése

(4) Az elhelyezési (elhelyezkedési) eredmények és a „vevői” (munkáltatói és munkavállalói) elégedettség nyomon követése, mérése.

(5) Hozzájárulás az állásajánlatok és önéletrajzok adatbázisának bővítéséhez az EURES portálon, együttműködve az EURES kijelölt tisztségviselőjével.

(6) Együttműködés más EURES-országokkal közös, hasonló projektekben.

Kik pályázhatnak? Pályázásra jogosult entitásnak számítanak a(z):

• jogi személyek (állami vagy magánszervezetek)

• támogatható országban székhellyel rendelkezők, azaz:

o EU-tagállamok

o EU-n kívüli országok: EGT-országok az ESZA+ rendelet 29. cikkének megfelelően.

Konzorcium összetétele: A konzorciumok nem pályázhatnak. Csak egyéni pályázók jelentkezése kerülhet elfogadásra.

Időtartam: A projektek időtartama általában 24 hónap (kellően indokolt esetben és módosítással meghosszabbítható).

Költségvetés: A rendelkezésre álló felhívás költségvetése 12 000 000 EUR. Ez a keret legfeljebb 20%-kal növelhető. A Bizottság 10–15 pályázat finanszírozására számít.
 

Kapcsolat

Telefon +3615503550

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - 2023