Pályázati lehetőségek

Munkavállalók kiküldetése – az adminisztratív együttműködés és az információkhoz való hozzáférés javítása Pályázati felhívás

Határidő: 2023. május 3. 17:00 brüsszeli idő szerintKulcsmondat:

A felhívás célja, hogy támogassa a Bizottságot és a tagállamokat a meglévő és új kihívások megértésében, valamint kezdeményezések kidolgozásában a munkavállalók kiküldetése és a tisztességes munkával kapcsolatos menetrend terén.


Összefoglaló:

A felhívás konkrét céljai a következők:

a) A határokon átnyúló és transznacionális együttműködés támogatása és előmozdítása, valamint a közigazgatási együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás végrehajtásáért felelős hatóságok közötti bizalom növelése, valamint az alkalmazott jogszabályok és az érdekelt felek szabályszerűségének és érdekérvényesítésének felügyelete, beleértve a belső piaci információs rendszer (IMI) használata, valamint a tapasztalatokon alapuló bevált gyakorlatok megosztása az érdekeltekkel;

b) A betartandó foglalkoztatási feltételekre és a tagállamokban a munkavállalók kiküldetéséről szóló irányelv rendelkezéseinek nyomon követésére és érvényesítésére vonatkozó meglévő gyakorlatokra vonatkozó információk hozzáférhetőségének, átláthatóságának és minőségének javítása;

c) Empirikusan gyűjtött, eredeti adatok rendszerezése és értékelése, valamint a kiküldetési folyamat és a kiküldött munkavállalók munkakörülményeinek elemzése, együttműködve a különböző tudományágak egyetemeivel, kutatóintézetekkel, szociális és érintett partnerekkel.

A felhívás hozzájárul a szociális jogok európai pillérének következő alapelveihez: 3.; 5.; 6.; 7.; 8.; 10.; 12.; és 20.

Finanszírozható tevékenységek

A cél elérése érdekében a pályázat támogatja a transznacionális együttműködési kezdeményezések finanszírozását, különösen azokat, melyeknek célja a kiküldetésben érintett érdekelt felek azon tevékenységeinek fejlesztése, melyek jelentős és tartós hatással vannak a munkavállalókra, a vállalatokra és a közigazgatásra. A tevékenységek célja, hogy támogassák a tagállamok illetékes hatóságait és a szociális partnereket az adminisztratív együttműködésben, a kiküldött munkavállalók alapvető információkhoz való hozzáférésének növelésében, az empirikusan gyűjtött, eredeti adatok rendszerezésében és értékelésében, valamint elemzések révén.

A következő tevékenységek társfinanszírozhatók:

a) Együttműködés: új vagy meglévő csereprogramok, szakértői értékelések és/vagy képzési programok (például közös látogatások, közös ellenőrzések, rövid képzési programok) kidolgozása vagy fejlesztése az illetékes hatóságok tisztviselői és/vagy az érintett szociális partnerek és érdekelt felek között a a kiküldött munkavállalókra vonatkozó alkalmazandó szabályok betartásának és végrehajtásának ellenőrzése és/vagy az igazgatási együttműködés és a kölcsönös segítségnyújtás, beleértve a belső piaci információs rendszer (IMI) használatát.

b) Tájékoztatás: különböző információs és/vagy tanácsadási formák és formátumok kidolgozása és javítása a munkavállalókat és/vagy vállalkozásokat célzó, minőségi, felhasználóbarát és speciális információk összegyűjtésére és terjesztésére a kiküldött munkavállalókra vonatkozó munkakörülmények tekintetében. Ebbe beleértendő a kiküldött munkavállalók dolgozói elszegényesedésedének és a származáson alapuló megkülönböztetés megelőzése, valamint a különböző tagállamok vállalkozásai által betartandó eljárások és feltételek ellenőrzése, valamint a határokon átnyúló szolgáltatások nyújtásával összefüggésben a munkavállalók kiküldetésére vonatkozó egyéb releváns információk gyűjtése és közvetítése.

c) Kutatás: közös kutatási projektek kidolgozása a munkavállalók kiküldetésének különböző dimenzióiról a transznacionális szolgáltatásnyújtás összefüggésében, és az eredmények terjesztése célzott közzétételi stratégiákon keresztül, mind a tudományos területen, mind a szaksajtóban és az általános sajtóban.

A meghatározott három cselekvés kölcsönösen kizárja egymást.

Kik pályázhatnak? Pályázásra jogosult entitásnak számítanak a(z):

• jogi személyek (állami vagy magánszervezetek)

• támogatható országban székhellyel rendelkezők, azaz:

o EU-tagállamok

o nem EU-országok: a felsorolt EGT-országok és az ESZA+-hoz társult országok, vagy olyan országok, amelyek tárgyalásokat folytatnak társulási megállapodásról, és ahol a megállapodás a támogatás aláírása előtt lép hatályba

A vezető pályázóknak, társpályázóknak és kapcsolt szervezeteknek a következő kategóriák egyikébe kell tartozniuk:

• Hatóságok; nemzetközi szervezetek (bejegyzett székhellyel a felhívásban részt vevő országokon belül és kívül egyaránt);

• Non-profit szervezetek (magán vagy állami);

• Kutatóközpontok/intézetek; felsőoktatási

• Civil társadalmi szervezetek,

• Európai, nemzeti vagy regionális szintű szociális partnerszervezetek (a költségvetési rendelet 197. cikke 2. c) pontjának alkalmazásában), jogi személyiséggel nem rendelkező szociális partnerszervezetek is támogathatók, amennyiben a költségvetési rendelet erre vonatkozó feltételei teljesülnek.

Konzorcium összetétele: Csak konzorciumok támogathatók. A pályázatokat legalább három különböző EU-tagállamban letelepedett és bejegyzett, legalább 3 pályázóból (vezető pályázóból és társpályázókból; nem kapcsolt jogalanyokból) álló konzorciumnak kell benyújtania, az ESZA+ rendelet 27. cikke szerint. A vezető pályázóknak és társpályázóknak az ESZA+ rendelet értelmében az EU-tagállamokban és az EGT-országokban kell letelepedniük. Társpályázók társult tagjelölt országokban és potenciális jelöltekben is letelepedhetnek, az ESZA+ rendeletnek megfelelően.

Időtartam: A projektek időtartama általában 24 hónap (kellően indokolt esetben és módosítással meghosszabbítható).

Költségvetés: A rendelkezésre álló felhívás költségvetése 5 000 000 EUR. Ez a keret legfeljebb 20%-kal növelhető. A Bizottság 2–9 pályázat finanszírozását várja.

A projekt költségvetése (maximális támogatási összeg) projektenként várhatóan meghaladja a 350 000 EUR-t, de ez nem zárja ki az egyéb összeget igénylő pályázatok benyújtását/kiválasztását.


 

Kapcsolat

Telefon +3615503550

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - 2023