RÓLUNK

Az EaSI-ről

Az Európai Szociális Alap Plusz (ESZA+) foglalkoztatásra és szociális innovációra irányuló ágának (EaSI) jelenlegi költségvetése 762 millió euró. Ennek az új keretprogramnak középpontjában is a pragmatikus szakpolitikai döntéshozatal, az újító, kísérleti jellegű társadalompolitikai intézkedések, a foglalkozási mobilitás támogatása és a volt „Mikrofinanszírozás és szociális vállalkozás” tengellyel kapcsolatos, nem pénzügyi eszközökön alapuló tevékenységek állnak.

Az EaSI ugyanazokat a szakpolitikai célkitűzéseket követi, mint az ESZA+, melynek a részét képezi, és ennek megfelelően nagyrészt ugyancsak a szociális jogok európai pillérén nyugszik.

Az EaSI a következő fő szakpolitikai prioritásokra összpontosít:

1) foglalkoztatás és készségek,

2) munkaerőpiacok és munkavállalói mobilitás,

3) szociális védelem és aktív befogadás, valamint

4) munkafeltételek.

Az EaSI a mindenkori szakpolitikai döntéshozatal előmozdítása érdekében támogatja az elemző tevékenységeket a foglalkoztatás- és szociálpolitika területén (felmérések, tanulmányok, statisztikák, módszertanok, osztályozások, mikroszimulációk, mutatók, európai szintű megfigyelőközpontok, referenciaértékek). Az EaSI által kínált (partneri és egyéb) lehetőségek révén az érdekelt felek hálózatépítési és kapacitásépítési tevékenységeket valósíthatnak meg.

A munkaerő-piaci hiányosságok felszámolása és integrált uniós munkaerőpiac kialakítása érdekében az EaSI több tagországra kiterjedő partnerségeket és szolgáltatásokat finanszíroz a határon átnyúló régiókban, és forrásokat biztosít az EU egészére kiterjedő, az üres álláshelyek betöltésére irányuló célzott munkaerő-mobilitási programokhoz a munkaerő-piaci egyensúlyhiány jellemezte területeken.

A kommunikációs és terjesztési tevékenységek – így pl. a tapasztalatok és innovatív módszerek megosztása, illetve a szakértői értékeléseken és összehasonlító teljesítményértékelésen alapuló kölcsönös tanulás, a rendezvények, iránymutatások, jelentések, tájékoztató anyagok és médiatudósítások– szintén a program kulcsfontosságú részét képezik.


 

A Nemzeti Kapcsolattartó Pontról

Magyarországon már számos Nemzeti Kapcsolattartó Pont jött létre, az egyik legújabb a KIM - EMET gondozásában 2022. október 1-jével elindult, szociális innováció területére épülő NCP, amely az Európa-szerte létező hálózat szerves részévé válik majd. Az NCP kulcsszerepet játszok a társadalmi innováció területén meghirdetett ESF+ EaSI pályázatok sikerességének támogatásában.

Az NCP fő feladata, hogy az ESF+ EaSI struktúráját követve, az egyes alprogramokhoz, partnerségekhez és missziókhoz kapcsolódva magas színvonalú, professzionális és ingyenesen elérhető támogatást nyújtson a potenciális pályázók (kutatóintézetek, egyetemek, vállalatok, nonprofit intézmények, egyéni kutatók) részére.

Az NCP tevékenysége a következőkre terjed ki: információterjesztés: információs napok, tájékoztató rendezvények szervezése, előadások tartása az aktuális pályázati felhívásokról, újdonságokról; pályázati tanácsadás: konzultációk, tréningek, workshopok, célzott és általános képzések szervezése a pályázással kapcsolatban; telefonos, e-mailes és személyes konzultáció; projektpartner keresésben való közreműködés; szerződéskötésben és projektmenedzsmentben való segítségnyújtás.


 

Kapcsolat

Telefon +3615503550

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő - 2023